TDK Electronics · TDK Europe

Ableiter (EPCOS)

Datenblätter & Suche

PDF Nennansprech-Gleichspannung (V DC) Anzahl der Elektroden Abmessung (Ø x L) oder (W x L x H) (mm) Typ
75 3 electrodes 5x7.6 T90-A75XSMD
75 2 electrodes 8.3x6x8.3 S8A-A75XHC
75 2 electrodes 3.2x4.5x2.7 S30-A75X
75 2 electrodes 5x5 M51-A75X
75 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A75X
75 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-A75XSMD2
75 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-A75XSMD
75 2 electrodes 5.4x4 ES75XSMD
75 2 electrodes 4.7x4.7 ES75XPA
75 2 electrodes 8x6.05 EC75X
75 2 electrodes 8x6.05 A81-A75X
75 2 electrodes 8x6.05 A80-A75XSMD
90 3 electrodes 3.5x6.8 TG30-A90XSMD
90 3 electrodes 5x10 T97A-A90X1F1
90 3 electrodes 5x7.8 T93-A90X
90 3 electrodes 5x12 T93-A90XF1
90 3 electrodes 5x7.6 T90-A90XSMD4
90 3 electrodes 5x7.6 T90-A90XSMD
90 3 electrodes 5x7.6 T90-A90X
90 3 electrodes 5x8 T90-A90XFSMD
90 3 electrodes 7.2x13.4 T87-A90X
90 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A90XF4
90 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A90X
90 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A90XF1
90 3 electrodes 7.2x10 T80-A90X
90 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A90XF
90 3 electrodes 6x8.1 T33-A90X
90 3 electrodes 6x8.1 T31-A90X
90 3 electrodes 6x10.3 T30-A90XFSMD
90 3 electrodes 6x10.3 T30-A90XSMD
90 3 electrodes 6x8.1 T30-A90X
90 3 electrodes 8x13.4 T23-A90X
90 3 electrodes 7.2x10 T21-A90X
90 2 electrodes 8.3x6x8.3 S8A-A90XHC
90 2 electrodes 5.4x5.4x5 S5B-A90XHC
90 2 electrodes 5x5.7x5 S50-A90X
90 2 electrodes 3.2x4.5x2.7 S30-A90X
90 2 electrodes 2.5x3.2x2.5 S25-A90X
90 2 electrodes 8x6.05 N81-A90X
90 2 electrodes 8.3x6.05 N80-A90XSMD
90 2 electrodes 8x6.05 N80-C90X
90 2 electrodes 5x9.3 M51-C90XSMD
90 2 electrodes 5x5 M51-C90X
90 2 electrodes 6.6x5 M50-C90XSMDHC
90 2 electrodes 5x5 M50-C90XSMD
90 2 electrodes 5x5 M50-C90X
90 2 electrodes 6x13 KX61-A90X
90 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A90X
90 2 electrodes 2.8x3.5 G30-A90XSMD
90 2 electrodes 2.8x3.5 G30-A90XSMD
90 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-A90ZSMD
90 3 electrodes 7.8x5x5.8 EZ0-A90XSMD4
90 3 electrodes 7.8x5x5.8 EZ0-A90XSMD5
90 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-A90XSMD
90 3 electrodes 7.8x5x5.8 EZ0-A90KSMD5
90 2 electrodes 5.4x4 ES90XSMD
90 2 electrodes 4.7x4.7 ES90XPA
90 2 electrodes 4.7x4.7 ES90XP
90 2 electrodes 4.7x4 ES90XN
90 2 electrodes 6.2x4.1 EN90XSMD
90 2 electrodes 5.5x6 EM90XHC
90 2 electrodes 5.5x6 EM90X
90 2 electrodes 8x6.05 EC90XN
90 2 electrodes 8x6 EC90XG
90 2 electrodes 8x6.05 EC90XB1
90 2 electrodes 8x6.05 EC90X
90 3 electrodes 6.4x7.8 EB0-A90SMDHC
90 2 electrodes 7.6x20 A83-C90X
90 2 electrodes 8x6.05 A81-C90XSMD
90 2 electrodes 8x6 A81-C90XG
90 2 electrodes 8x6.05 A81-C90X
90 2 electrodes 8x6.05 A81-A90XB2
90 2 electrodes 8x6.05 A80-C90X
90 2 electrodes 8x6.05 A80-C90XSMD
90 2 electrodes 6x6.05 A61-A90XHC
90 2 electrodes 7.5x6 A60-A90SMDHC
140 2 electrodes 1.6x3.2x1.6 S20-A140X
140 2 electrodes 1.2x2x1.2 S15-A140
140 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A140X
145 2 electrodes 8x6.05 EC145X
150 2 electrodes 11.8x13 V87-A150XSPD
150 3 electrodes 5x7.6 T90-A150XSMD
150 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A150XF1
150 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A150X
150 3 electrodes 7.2x10 T80-A150X
150 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A150XF
150 2 electrodes 3.2x4.5x2.7 S30-A150X
150 2 electrodes 8x6.05 N80-A150X
150 2 electrodes 5x5 M51-A150X
150 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-A150XSMD
150 2 electrodes 5.4x4 ES150XSMD
150 2 electrodes 5.5x6 EM150X
150 2 electrodes 8x6.05 EC150X
150 2 electrodes 7.6x20 A83-A150X
150 2 electrodes 8x6.05 A81-A150X
150 2 electrodes 8x6.05 A80-A150X
170 3 electrodes 5x8 T90-A170XFSMD
170 2 electrodes 7.6x20 A83-A170X
200 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A200X
200 2 electrodes 2.5x3.2x2.5 S25-A200X
200 2 electrodes 1.6x3.2x1.6 S20-A200X
200 2 electrodes 1.6x3.2x1.6 S20-A200X
200 2 electrodes 1.6x3.2x1.6 S20-A200X
200 2 electrodes 6x13 KX61-A200X
200 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A200XHC
200 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A200X
230 3 electrodes 5x10 T97A-A230X1F1
230 3 electrodes 5x12 T93-A230XF1
230 3 electrodes 5x7.8 T93-A230X
230 3 electrodes 5x7.6 T90-A230XSMD
230 3 electrodes 5x8 T90-A230XFSMD
230 3 electrodes 5x7.6 T90-A230X
230 3 electrodes 7.2x13.4 T87-A230X
230 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A230XF4
230 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A230XF1
230 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A230X
230 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A230XF
230 3 electrodes 7.2x10 T80-A230X
230 3 electrodes 6x8.1 T31-A230X
230 2 electrodes 1.6x3.2x1.6 S20-C230X
230 3 electrodes 6x8.1 T33-A230XF1
230 3 electrodes 6x8.1 T33-A230X
230 3 electrodes 8x13.4 T23-A230XF4
230 3 electrodes 8x13.4 T23-A230X
230 3 electrodes 8x13.4 T23-A230XF1
230 3 electrodes 7.2x10 T21-A230X
230 3 electrodes 8.3x10 T20-A230XSMDN
230 3 electrodes 8x10 T20-A230X
230 3 electrodes 8x11.5 T20-A230XF
230 2 electrodes 8.3x6x8.3 S8A-A230XHC
230 2 electrodes 5x5.7x5 S50-A230X
230 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A230X
230 2 electrodes 3.2x4.5x2.7 S30-A230XS
230 2 electrodes 8x6.05 N81-A230X
230 2 electrodes 8.3x6.05 N80-A230XSMD
230 2 electrodes 8x6.05 N80-A230X
230 2 electrodes 5x5 M51-A230X
230 2 electrodes 5.4x5 M50-A230XSMD
230 2 electrodes 5x5 M50-A230X
230 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-A230XSMDHC
230 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-A230XSMD
230 2 electrodes 6.2x4.1 EN230XSMD
230 2 electrodes 5.5x6 EM230XHC
230 2 electrodes 5.5x6 EM230X
230 2 electrodes 8x6.05 EC230XN
230 2 electrodes 8x6 EC230XG
230 2 electrodes 8x6.05 EC230X
230 2 electrodes 7.6x20 A83-A230X
230 2 electrodes 8x6.05 A81-A230XSMD
230 2 electrodes 8x6 A81-A230XG
230 2 electrodes 8x6.05 A81-A230X
230 2 electrodes 8x6.05 A80-A230XTP
230 2 electrodes 8x6.05 A80-A230XSMD
230 2 electrodes 8x6.05 A80-A230X
230 2 electrodes 6x6.05 A61-A230XHC
230 2 electrodes 7.8x6 A60-A230XF
250 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A250XF4
250 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A250X
250 3 electrodes 7.2x10 T80-A250X
250 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A250XF
250 3 electrodes 6x8.1 T33-A250XF1
250 3 electrodes 6x8.1 T30-A250XSMD
250 3 electrodes 6x10.3 T30-A250XFSMD
250 3 electrodes 8x13.4 T23-A250XF4
250 3 electrodes 8x13.4 T23-A250XF1
250 3 electrodes 8x13.4 T23-A250X
250 3 electrodes 7.2x10 T21-A250X
250 3 electrodes 7.2x10 T20-A250X
250 2 electrodes 8x6.05 N80-A250X
250 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-A250XSMDHC
250 2 electrodes 6.2x4.1 EN250XSMD
250 2 electrodes 8x6.05 A81-A250X
250 2 electrodes 8x6.05 A81-A250XSMD
250 2 electrodes 8x6.05 A80-A250X
250 2 electrodes 7.8x6 A60-A250XF
260 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A260XF4
260 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A260X
260 3 electrodes 7.2x10 T80-A260X
260 3 electrodes 8.3x11.5 T60-A260X
260 3 electrodes 8x13.4 T23-A260XF4
260 3 electrodes 8x13.4 T23-A260X
260 3 electrodes 8x13.4 T23-A260XF1
260 3 electrodes 7.2x10 T20-A260X
260 2 electrodes 5x5 M51-A260X
260 2 electrodes 5x5 M50-A260X
260 2 electrodes 4.7x4.7 ES260XP
270 2 electrodes 8x6 EF270X
300 2 electrodes 11.8x13 V87A-A300XSPD
300 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A300X
300 2 electrodes 3.2x4.5x2.7 S30-A300XS
300 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A300XS
300 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A300X
300 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A300X
300 2 electrodes 4.7x4.7 ES300XPA
300 2 electrodes 5.4x4 ES300XSMD
300 2 electrodes 4.7x4.7 ES300XP
300 2 electrodes 4.7x4 ES300XN
300 2 electrodes 6.2x4.1 EN300XSMD
300 2 electrodes 5.5x6 EM300XC
300 2 electrodes 5.5x6 EM300X
300 2 electrodes 5.5x6 EM300X
350 2 electrodes 11.8x13 V87-A350XPD
350 3 electrodes 5x7.6 T90-A350XSMD
350 3 electrodes 5x8 T90-A350XFSMD
350 3 electrodes 5x7.6 T90-A350X
350 3 electrodes 7.2x13.4 T87-A350X
350 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A350XF4
350 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A350XF1
350 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A350X
350 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A350XF
350 3 electrodes 7.2x10 T80-A350X
350 3 electrodes 8.3x11.5 T63-C350X
350 3 electrodes 8.3x11.5 T61-C350X
350 3 electrodes 8.3x11.5 T60-C350X
350 3 electrodes 6x8.1 T33-A350X
350 3 electrodes 6x8.1 T31-A350X
350 3 electrodes 6x8.1 T30-A350X
350 3 electrodes 8x13.4 T23-A350XF1
350 3 electrodes 8x13.4 T23-A350XF4
350 3 electrodes 8x13.4 T23-A350X
350 3 electrodes 7.2x10 T21-A350X
350 3 electrodes 7.2x10 T20-A350X
350 2 electrodes 8.3x6x8.3 S8A-A350XHC
350 2 electrodes 3.2x4.5x2.7 S30-A350X
350 2 electrodes 1.6x3.2x1.6 S20-C350X
350 2 electrodes 8x6.05 N81-A350X
350 2 electrodes 8x6.05 N80-A350X
350 2 electrodes 8.3x6.05 N80-A350XSMD
350 2 electrodes 5x5 M51-A350X
350 2 electrodes 5x5 M50-A350X
350 2 electrodes 5.4x5 M50-A350XSMD
350 2 electrodes 6x13 KX61-A350X
350 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-A350XSMD
350 2 electrodes 5.4x4 ES350XSMD
350 2 electrodes 4.7x4 ES350XN
350 2 electrodes 4.7x4.7 ES350XPA
350 2 electrodes 6.2x4.1 EN350XSMD
350 2 electrodes 5.5x6 EM350XS
350 2 electrodes 5.5x6 EM350XHC
350 2 electrodes 5.5x6 EM350XG
350 2 electrodes 5.5x6 EM350X
350 2 electrodes 8x6 EF350X
350 2 electrodes 8x6 EC350XG
350 2 electrodes 8x6.05 EC350XN
350 2 electrodes 8x6.05 EC350X
350 2 electrodes 7.6x20 A83-A350X
350 2 electrodes 8x6.05 A81-A350X
350 2 electrodes 8x6.05 A81-A350XSMD
350 2 electrodes 8x6.05 A80-A350XTP
350 2 electrodes 8x6.05 A80-A350X
350 2 electrodes 6x6.05 A61-A350XHC
400 3 electrodes 8x13.4 T23-A400XF4
400 2 electrodes 3.2x4.5x2.7 S30-A400X
400 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A400X
400 2 electrodes 5.4x4 ES400XSMD
400 2 electrodes 5.5x6 EM400X
400 2 electrodes 5.5x6 EM400XG
420 3 electrodes 3.2x6.2x2 TQ30F-C420
420 3 electrodes 3.5x6.8 TG30-C420XSMD
420 3 electrodes 3.5x6.8 TG30-C420XSMD3
420 3 electrodes 3.5x6.8 TG30-A420XSMDS
420 3 electrodes 2.7x4.2x2.7 TG20-C420SMD6
420 3 electrodes 5x10 T97A-A420X1F1
420 3 electrodes 5x7.6 T90-A420XSMD
420 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A420XF4
420 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A420XF1
420 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A420X
420 3 electrodes 7.2x11.5 T80-A420XF
420 3 electrodes 7.2x10 T80-A420X
420 3 electrodes 8.3x11.5 T60-A420X
420 3 electrodes 6x8.1 T30-A420XSMD
420 3 electrodes 6x8.1 T30-A420X
420 3 electrodes 8x13.4 T23-A420XF1
420 3 electrodes 8x13.4 T23-A420XF4
420 3 electrodes 8x13.4 T23-A420X
420 3 electrodes 8x11.5 T20-A420XF
420 3 electrodes 7.2x10 T20-A420X
420 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A420XS
420 2 electrodes 4.5x3.2x2.7 S30-A420X
420 2 electrodes 2.5x3.2x2.5 S25-C420X
420 3 electrodes 7.3x5x5.8 EZ0A-C420XSMDS5
420 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-C420XSMDS2
420 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-C420XSMDN
420 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-C420XSMDHC
420 3 electrodes 7.8x5x5.8 EZ0-C420XSMD5
420 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-C420XSMDHC
420 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-C420XSMD2
420 2 electrodes 5.4x4 ES420XSMDS
420 2 electrodes 5.4x4 ES420XSMD
420 2 electrodes 6.2x4.1 EN420XSMD
420 2 electrodes 5.5x6 EM420XS
420 2 electrodes 5.5x6 EM420X
420 3 electrodes 6.4x7.8 EB0-C420SMDHC
425 2 electrodes 8x6 EC425X
450 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A450X
450 2 electrodes 3.2x4.5x2.7 S30-C450XS
450 2 electrodes 8.4x6.8x8.9 LN8A-A450DC-2
450 2 electrodes 8.4x6.8x8.9 LN8-A450DC-2
450 2 electrodes 5.5x6 EM450X
470 3 electrodes 5x7.6 T90-A470XSMD
470 3 electrodes 8x13.4 T23-C470X
470 2 electrodes 1.6x3.2x1.6 S20-A470X
470 3 electrodes 7.6x5x5 EZ0-A470XSMD
470 2 electrodes 5.4x4 ES470XSMD
470 2 electrodes 6.2x4.1 EN470XSMD
470 2 electrodes 5.5x6 EM470XS
470 2 electrodes 8x6 EF470X
470 2 electrodes 8x6 EC470XG
470 2 electrodes 8x6.05 EC470X
470 2 electrodes 8x6.05 A81-A470X
500 2 electrodes 11.8x30 V1B-A500XN
500 2 electrodes 11.8x32.2 V14-A500XN
500 2 electrodes 11.8x32.2 V14-A500X
500 2 electrodes 11.8x17.1 V13-A500X
500 2 electrodes 11.8x17.1 V13-A500XN
500 2 electrodes 11.8x32 V10-A500X
500 3 electrodes 7.2x13.4 T83-C500X
500 3 electrodes 7.2x13.4 T83-A500XF4
500 3 electrodes 7.2x10 T80-C500X
500 3 electrodes 6x8.1 T30-A500X
500 2 electrodes 3.2x4.5x2.7 S30-A500XS
500 2 electrodes 1.6x3.2x1.6 S20-C500X
500 2 electrodes 1.6x3.2x1.6 S20-A500X
500 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A500X
500 2 electrodes 2.8x3.5 G31-A500X
500 2 electrodes 2.8x3.5 G30-A500XSMD
500 2 electrodes 5.5x6 EM500X
500 2 electrodes 8x6.05 A81-A500XB4
500 2 electrodes 8x6.05 A81-A500X
500 2 electrodes 8x6.05 A80-A500XTP
550 2 electrodes 5.5x6 EM550X
600 2 electrodes 11.8x13 V87A-A600XP1
600 2 electrodes 11.8x53 V12-A600X
600 3 electrodes 7.2x13.4 T87-C600X
600 3 electrodes 7.2x13.4 T83-C600X
600 3 electrodes 7.2x10 T80-A600X
600 3 electrodes 8.3x11.5 T63-C600X
600 3 electrodes 8.3x11.5 T61-C600X
600 3 electrodes 8x13.4 T23-C600X
600 3 electrodes 7.2x10 T20-C600X
600 2 electrodes 5.4x5x5.4 S5B-A600XHC
600 2 electrodes 3.2x4.5x2.7 S30-A600XS
600 2 electrodes 3.2x4.5x2.7 S30-A600XHC
600 2 electrodes 8x6.05 N81-A600X
600 2 electrodes 8.3x6.05 N80-A600XSMD
600 2 electrodes 8x6.05 N80-A600X
600 2 electrodes 5x5 M51-A600X
600 2 electrodes 5x5 M50-A600X
600 2 electrodes 5.4x5 M50-A600XSMD
600 2 electrodes 31x37 LN30B-A1800AC-3C
600 2 electrodes 11.8x22 H12E22M-A600P1
600 2 electrodes --- G31-A600X
600 2 electrodes 6.2x4.1 EN600XSMD
600 2 electrodes 5.5x6 EM600XHC
600 2 electrodes 5.5x6 EM600X
600 2 electrodes 8x6 EF600X
600 2 electrodes 8x6 EC600XG
600 2 electrodes 8x6.05 EC600X
600 2 electrodes 30x12.6 D3E13M-A800P1
600 2 electrodes 7.6x20 A83-A600X
600 2 electrodes 8x6 A81-A600XG
600 2 electrodes 8x6.05 A81-A600X
600 2 electrodes 8x6.05 A80-A600X
600 2 electrodes 6x6 A61-A600XHC
650 3 electrodes 8.3x11.5 T63-C650X
650 3 electrodes 8.3x11.5 T61-C650X
650 3 electrodes 8.3x11.5 T60-C650X
700 2 electrodes --- H20E32M-A700P
700 2 electrodes 30x53 D3B-A700XP
700 2 electrodes 8x6.05 A81-A700XP2
700 2 electrodes 8x6.05 A80-A700XP2TP
800 2 electrodes 11.8x13 V87-A800XP1
800 2 electrodes 11.8x8 V80-A800XP2
800 2 electrodes 11.8x32.2 V1C-A800XNHC
800 2 electrodes 11.8x18.2 V17-A800XN
800 2 electrodes 11.8x18.2 V18-A800XNTP
800 2 electrodes 11.8x32.2 V14-A800XN
800 2 electrodes 11.8x17.1 V13-A800XP2
800 2 electrodes 11.8x17.1 V13-A800XN
800 2 electrodes 11.8x53 V12-H08X
800 2 electrodes 11.8x32 V10-H08X
800 2 electrodes 8x6.05 N81-A800X
800 2 electrodes 5x5 M51-A800XP
800 2 electrodes 5.4x5 M50-A800XP2SMD
800 2 electrodes 8.4x16.3x8.9 LN8A-A800DC-5
800 2 electrodes 8.4x16.3x8.9 LN8-A800DC-5
800 2 electrodes 30x56 L1U-A800XP1
800 2 electrodes 30x59 L1E-A800XP
800 2 electrodes 30x13 L1B-A800XP1
800 2 electrodes 30x54 L1C-A800XP1
800 2 electrodes 29.5x12.4 L10-A800XP1
800 2 electrodes 30x48.5 H38M-A800XP1
800 2 electrodes 30x48.5 H38-E800XP
800 2 electrodes 30x29.7 H30-A800XP
800 2 electrodes 5.4x4 ES800XSMD
800 2 electrodes 5.5x6 EM800XHC
800 2 electrodes 6x7 EHV63-H08
800 2 electrodes 6x7 EHV63-H08T7
800 2 electrodes 8x6 EF800XB3
800 2 electrodes 8x6 EF800X
800 2 electrodes 30x44 D3E14M-A800P1
800 2 electrodes 30x4.3 D3D-A800XP
800 2 electrodes 30x36.5 D30L3-A800PD
800 2 electrodes 30x8.1 D30A08-A800P1
800 2 electrodes 21x4.6 D2A-A800XPD
800 2 electrodes 21x4.2 D20-A800XPD
800 2 electrodes 8x2.25 D08-A800P2SMD
800 2 electrodes 21x4.5 D20-A800XP
800 2 electrodes 8x6.05 A81-H08X
800 2 electrodes 8x6.05 A81-A800XP
800 2 electrodes 8x6.05 A80-A800XP
800 2 electrodes 8x6.05 A80-A800X
800 2 electrodes 8x7.9 A71-H08X
800 2 electrodes 8x7.9 A71-H08XG
800 2 electrodes 8x7.9 A70-H08X
800 2 electrodes 6x6 A61-H08XHC
900 2 electrodes 5x5 M51-A900X
900 2 electrodes 5.5x6 EM900X
900 2 electrodes 8x6.05 A80-A900XPD
900 2 electrodes 8x6.05 A80-A1100XP2
1000 2 electrodes 8x6.05 N80-H10X
1000 2 electrodes 17x47.5 H28T32-A1000P1
1000 2 electrodes 4.7x4 ES1000XN
1000 2 electrodes 5.5x6 EM1000X
1000 2 electrodes 8x6 EF1000X
1000 2 electrodes 30x50.5 D38T28M-A1000P1-2
1000 2 electrodes 8x7.9 A71-H10XG
1000 2 electrodes 8x7.9 A71-H10X
1000 2 electrodes 8x7.9 A70-H10X
1100 3 electrodes 6x8.1 T30-H11XSMD
1100 2 electrodes 8x6 EF1100XS
1100 2 electrodes 8x6.05 A81-H11XPD
1200 2 electrodes 8.4x13.8x8.9 LN8A-A1200DC-4
1200 2 electrodes 8.4x13.8x8.9 LN8-A1200DC-4
1200 2 electrodes 5.4x4 ES1200XSMD
1200 2 electrodes 6.2x4.1 EN1200XSMD
1200 2 electrodes 5.5x6 EM1200X
1200 2 electrodes 8x7.9 A71-H12X
1400 2 electrodes 11.8x32.2 V14-H14XPD
1400 2 electrodes 11.8x17.1 V13-H14X
1400 2 electrodes 11.8x53 V12-H14X
1400 2 electrodes 11.8x32 V10-H14X
1400 2 electrodes 5.4x5 M50-H14XSMD
1400 2 electrodes 8.4x16.3x8.9 LN8A-A1400DC-5
1400 2 electrodes 8.4x16.3x8.9 LN8-A1400DC-5
1400 2 electrodes 8x7.9 A71-H14XG
1400 2 electrodes 8x7.9 A71-H14X
1500 2 electrodes 8x6 EF1500X8S
1500 2 electrodes 8x6 EF1500XN
1500 2 electrodes 8x6 EF1500X
1500 2 electrodes 8x7.9 A71-H15X
1600 2 electrodes 6.2x4.1 EN1600XSMD
1600 2 electrodes 8x7.9 A71-H16XG
1600 2 electrodes 8x7.9 A71-H16XB
1600 2 electrodes 8x7.9 A71-H16X
1800 2 electrodes 38x50x18.3 LN30M1-A1800AC-3C
1800 2 electrodes 27.5x40.6x26 LNP20C-A1800AC-6C
1800 2 electrodes 8x7.9 A71-H18X
2000 2 electrodes 5.5x6 EM2000X
2000 2 electrodes 8x7.9 A71-H20X
2200 2 electrodes 11.8x32.2 V14-H22XN
2200 2 electrodes 11.8x32 V10-H22X
2200 2 electrodes 11.8x32.2 V10-H22X
2500 2 electrodes 5.5x6 HSA-252-6T7
2500 2 electrodes 5.5x6 EM2500XS
2500 2 electrodes 5.5x6 EM2500X6SB2
2500 2 electrodes 5.5x6 EM2500X
2500 2 electrodes 6x7 EHV63-H25T7
2500 2 electrodes 6x7 EHV63-H25B2
2500 2 electrodes 6x7 EHV63-H25B1
2500 2 electrodes 6x7 EHV63-H25
2500 2 electrodes 6x7 EHV62-H25B1
2500 2 electrodes 6x7 EHV62-H25
2500 2 electrodes 8x6 EF2500X8S
2500 2 electrodes 8x6 EF2500XNTP
2500 2 electrodes 8x6 EF2500X
2500 2 electrodes 8x7.9 A71-H25X
2700 2 electrodes 8x6 EF2700X8S
3000 2 electrodes 11.8x17.1 V13-H30XPD
3000 2 electrodes 11.8x53 V12-H30X
3000 2 electrodes 11.8x32 V10-H30X
3000 2 electrodes 30x36.5 L18A-A3000XPD
3000 2 electrodes 5.5x6 EM3000XS
3000 2 electrodes 5.5x6 EM3000XS
3000 2 electrodes 5.5x6 EM3000X6ST7
3000 2 electrodes 5.5x6 EM3000X6SP1
3000 2 electrodes 5.5x6 EM3000X
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30T7
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30B6
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30B7
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30B1
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30B2
3000 2 electrodes 6x7 EHV63-H30
3000 2 electrodes 6.4x7 EHV60-H30SMD
3200 2 electrodes 8x6 EF3200XS
3300 2 electrodes 8x6 EF3300X8S
3500 2 electrodes 8x7.9 A71-H35X
3600 2 electrodes 5.5x6 HSA-362-6T7
3600 2 electrodes 5x11.5 G41-H36C
3600 2 electrodes 5.5x6 EM3600XS
3600 2 electrodes 5.5x6 EM3600X6ST7
3600 2 electrodes 5.5x6 EM3600X6ST5
3600 2 electrodes 5.5x6 EM3600X
3600 2 electrodes 5.5x6 EM3600X6S
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36T5
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36T7
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36B7
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36B6
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36B2
3600 2 electrodes 6x7 EHV63-H36
3600 2 electrodes 6x7 EHV62-H36B2
3600 2 electrodes 6x7 EHV62-H36B1
3600 2 electrodes 6x7 EHV62-H36
3600 2 electrodes 6.4x7 EHV60-H36SMD
4000 2 electrodes 12x17.4 V13M-H40XPD
4000 2 electrodes 5.5x6 EM4000XS
4000 2 electrodes 6x7 EHV63-H40T7
4000 2 electrodes 6x7 EHV63-H40B2
4000 2 electrodes 6x7 EHV63-H40
4000 2 electrodes 6x7 EHV63-H40B1
4000 2 electrodes 6x7 EHV62-H40B3
4000 2 electrodes 6x7 EHV62-H40B2
4000 2 electrodes 6x7 EHV62-H40
4000 2 electrodes 6.4x7 EHV60-H40SMD
4500 2 electrodes 6x7 EHV63-H45T7
4500 2 electrodes 6x7 EHV63-H45B2
4500 2 electrodes 6x7 EHV63-H45
4500 2 electrodes 6x7 EHV62-H45
4500 2 electrodes 8x7.9 A71-H45X
5500 2 electrodes 8x7.9 A71-H55X
6200 2 electrodes 9x9 A91-H62SE
6200 2 electrodes 8x7.9 A71-H62XS
6300 2 electrodes 8x7.9 A71-H63XS
7500 2 electrodes 9x9 A91-H75SE

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

 • Einleitung
 • Aufbau
 • Funktion und PSpice-Modell
 • Allg. Informationen, Definitionen, Messbedingungen für Telekommunikationsanwendungen
 • Typenübersicht für Telekommunikation
 • Bezeichnungssystem für Telekommunikationstypen
 • Schutz von Wechselspannungsnetzen
 • Schutz von Gleichspannungsnetzen
 • Hinweis für Anwendungen mit Folgestrom
 • Warn- und Sicherheitshinweise
 • Qualität
 • Gurtung und Verpackung
 • Montagehinweise
 • Umweltschutz

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.